šŸš› FREE SHIPPING IN CANADA OVER $95 PURCHASE šŸ‡ØšŸ‡¦

Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch

Tina Short Hair / Red and White Birch

Regular price $425

Width: 28ā€

Height: 20ā€

Ā 

Please note that every TINA model is unique, with a hairstyle that changes with her mood.

Ā 

IMPORTANT: Maximum 60 WATTS Regular Bulb or LED Bulb

Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch
Tina Short Hair / Red and White Birch